Käyttäjäkokemus erottautumistekijänä

Miten erottautua kilpailijoista ja lisätä myyntiä ja asiakastyytyväisyyttä?

Rocla on mukana Fimeccin vetämässä UXUS-projektissa, jossa suomalaisia teollisuusyrityksiä tuetaan ymmärtämään käyttäjäkokemuksen merkitystä osana liiketoimintaa ja mahdollisuutena menestyä. Käyttäjäkokemuksen ymmärtämisellä erotutaan, kun kilpailevien tuotteiden hinta ja laatu ovat tasavertaisia.

Projektin aikana Rocla on kehittänyt kaksi uutuustuotetta, sähköisen vastapaino- ja työntömastotrukin, jotka ovat maailman parhaita trukkeja käyttäjäkokemukseltaan. Molemmat trukit on myös palkittu red dot -muotoilupalkinnolla.

UXUS-projektista on valmistunut videosarja, jossa kerrotaan käyttäjäkokemuksen ymmärtämisestä eri yrityksissä. Kolmannessa osassa roclalaiset kertovat, miten yhteistyöllä päästään parempiin tuloksiin. Sarjan muut videot ja vihkoset on nähtävänä Fimeccin UXUS-sivuilla http://uxus.fimecc.com/content/ux-booklets-and-videos

 

Download brochure