Rocla Oy vaihtaa nimensä Mitsubishi Logisnext Europe Oy:ksi

Järvenpäässä toimivan Rocla Oy:n nimi vaihtuu 1.4.2020 alkaen Mitsubishi Logisnext Europe Oy:ksi. Nimenmuutos on osa yhtiön omistavan japanilaisen Mitsubishi Logisnext -konsernin integraatioprosessia ja materiaalinkäsittely- ja logistiikkaratkaisujen optimointia Euroopassa, minkä osana konsernin tytäryhtiöt Euroopassa vaihtavat nimensä. Rocla-brändi säilyy edelleen tuote- ja palvelubrändinä.

Mitsubishi Logisnext Europe Oy on yksi Järvenpään suurimpia työnantajia ja työllistää yli 500 ammattilaista. Järvenpään tuotekehitysyksikkö toimii Mitsubishi Logisnext -konsernin Euroopan tuotekehityskeskuksena ja vastaa konsernin sähköisten trukkien suunnittelusta. Suurin osa yhtiön vuosittaisesta tuotantovolyymistä viedään EMEA-alueelle. Järvenpäässä toimii lisäksi voimakkaasti kasvava automaatioliiketoiminta, joka suunnittelee ja toimittaa logistiikan automaatioratkaisuja ja palveluita Rocla-brändillä asiakkailleen kansainvälisesti.
Nimen muutoksella ei ole vaikutusta päivittäiseen toimintaan tai yrityksen yksilöintitietoihin: Y-tunnus (0124294-1) ja yhteystiedot pysyvät samoina. Konserni jatkaa nykyistä monikanavaista ja monen tuotemerkin strategiaa Mitsubishi Forklift Trucks, Cat® Lift Trucks, UniCarriers, Rocla ja TCM –brändeillä.

www.logisnext.eu