Tuotannon Lean 5S:llä parannetaan työn tuottavuutta ja työpisteiden toimivuutta

Roclan tehtaalla Järvenpäässä käynnistetyn Lean 5S -projektin vaikutukset näkyvät välittömästi. Työn jalostusarvo ja tuottavuus kasvoivat pilottiprojektin avulla.

- Me halusimme todella yksityiskohtaisen Lean 5S -ohjelman. Pilottiprojekti avasi silmät sille, kuinka tarkalle tasolle 5S menee ja kuinka perusteellisesti tämä pitää tehdä, kertoo tehdaspäällikkö Jyrki Ravantti Roclalta. Suomalainen trukkivalmistaja Rocla on jo aiemmin ylläpitänyt Lean 5S:ää.

- Aikaisemmin 5S ohjelmamme oli laveammalla pohjalla, ilman oikeaa standardisoitua systemaattisuutta. Uusien tuotteiden, henkilöstövaihdoksien ja tehtaan toimintatapojen muutosten vaikutuksesta päätimme päivittää tehtaan 5S-toimintamallin ja käynnistää yksityiskohtaisen ohjelman kullekin osastolle. Olemme osa Mitsubishi Logisnext -yhtiötä ja emoyhtiömme myös tukee meitä 5S- ohjelmamme suorittamisessa. Myös muilla konsernin tehtailla on jatkuva 5S-ohjelma käynnissä, ja niissä näkyvät myös selvästi 5S:n vaikutukset.

Päätimme, että otamme Amiedun kanssa asian työn alle.
- Järjestimme ensin valmennuksen koko tuotannon ja logistiikan henkilökunnalle. Siinä oli mukana Järvenpään tehtaan tuotanto ja logistiikka. Kaikkiaan noin 210 henkilöä koulutettiin muutaman koulutuspäivän aikana.

Kaikki 5S:n vaiheet kahlattiin pilottialueella läpi onnistuneesti kahdessa kuukaudessa.
- Tärkeää projektissa oli, että saimme kyseisen alueen esimiehen vihkiytymään projektiin mukaan erittäin vahvalla panostuksella. Kaikissa koulutuksissa olivat mukana myös kyseisen alueen työntekijät. Kerroimme jatkuvasti ja avoimesti projektin vaiheista. Se toimintamalli sai aikaan kovan imun.

Pilottialue oli 25 metriä pitkä esivalmistelulinja, jonka varrella työskenteli viisi henkilöä.
- Lähtökohta oli, että tilassa oli sekä virtautus- että tilaongelmia. Halusimme nähdä, mitä me pystymme 5S:llä koordinoimaan.

Työntekijät huomasivat jo ensimmäisen viikon aikana merkittävät muutokset.
- Työskentely työpisteessä helpottui ja turhan tavaran määrän vähentyminen yksinkertaisti toimintaa ja nopeutti työskentelyä. Lean 5S on hyvin olennainen osa tuotannon laaduntuottokykyä ja siisteyttä sekä prosessien hallintaa.

Pilottialue herätti runsaasti mielenkiintoa henkilökunnan keskuudessa.
- Se oli todella iloinen ilmiö. Työntekijät ovat käyneet ennalta katsomassa mallia omille työpisteilleen. He ovat oma-aloitteisesti kysyneet, voivatko jo muuttaa työpistettään. He ovat huomanneet positiiviset vaikutukset.

Lopputulos oli, että kaikkien 5S-vaiheiden myötä tila saatiin paljon lähtötasoa paremmin toimivaksi. Tärkeimmät muutokset toimintatapoihin olivat täysin uudistuneet työpisteet.

Lue koko atikkeli https://amicase.fi/4358/rocla-sai-tuotannon-lean-5slla-virtaus-ja-tilaon...