Laatu ja ympäristö

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

• Kehitämme asiakkaidemme tarpeisiin ihmisille ja ympäristölle turvallisia tuotteita ja palveluja sekä ratkaisuja.
• Tuotteemme ovat aina voimassaolevien direktiivien ja niitä soveltavien standardien mukaisia.
• Toimitamme tuotteet ja toteutamme palvelut täsmällisesti asiakkaan odotusten ja tehtyjen sopimusten mukaisesti.
• Huomioimme turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat prosesseissamme ja operatiivisessa toiminnassamme.

Tavoitteiden saavuttaminen ja politiikan toteutuminen perustuvat hyvään johtamiseen, toimiviin prosesseihin sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilöstöön. Johtomme ja henkilöstömme ovat sitoutuneet toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Johto seuraa laatu- ja ympäristöpolitiikan toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista säännöllisillä katselmuksilla.

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen huomioiminen yrityksessämme lähtee trukkien energiatehokkuuden kehittämisestä ja raaka-ainevalinnoista, joissa huomioidaan ympäristöystävällisyys ja kierrätettävyys. Tehtaalla valmistettavien sähkökäyttöisten trukkien käyttö ei tuota ympäristölle haitallisia päästöjä, kuten melua, kasvihuonekaasuja ja pölyä.

MLE Oy on sitoutunut tehostamaan energian käyttöä liittymällä energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 – 2025. Näin olemme mukana rakentamassa energiatehokasta Suomea.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy huolehtii sopimusperusteisesti yrityksen lakisääteisestä pakkausten tuottajavastuusta.

Sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä